Onder de titel ‘Een inclusieve stage in de cultuursector? Voor alle mbo’ers met ambitie!’ geven Richtje Sybesma en Maxime Hallatu van het Platform Stage Cultuur Inclusief een workshop op 23 mei tijdens de Inspiratiedag van het MBO Creatieve Industrie.

Voor divers talent met ambities in de cultuursector is het Platform Stage Cultuur Inclusief in het leven geroepen. Niet alleen voor de artiesten, maar voor alle sectoren: de cultuursector is zoveel meer. Het platform richt zich op de intermediairsfunctie tussen culturele instellingen én studenten en starters voor stageplaatsen en vacatures. Belangrijkste speerpunt is om inclusieve stages aan te bieden.

Kom horen hoe het platform werkt, hoe we omgaan met diversiteit en inclusie en wat ervaringen van stagiairs zijn die met succes een stage hebben doorlopen. En hoe we elkaar kunnen vinden! De Inspiratiedag vindt plaats op het Rijnijssel in Arnhem.

Meer informatie van de MBO-Raad over de bedrijfstakgroepen ICT en Creatieve Industrie vindt  je hier:
https://www.mboraad.nl/sectoren/ict-en-creatieve-industrie-ict-en-ci

 

 

 

Terug naar Nieuws