Stage of Werkervaringsplek

Wanneer is iets een stage?
Als je afgestudeerd bent, kan je dan nog steeds stage lopen?
Hoe zit het met een stagevergoeding?

De termen stage, werkervaringsplek of andere termen worden door elkaar heen gebruikt. Voor de wet gelden hiervoor dezelfde regels. Vaak is een stage onderdeel van een opleiding, maar ook zonder een opleiding kan er stage worden gelopen. Een stage biedt studenten, leerlingen en starters op de arbeidsmarkt de mogelijkheid om in een arbeidsomgeving te leren en ervaring op te doen. De werkzaamheden zijn van bijkomende aard.

Bij een stage moet sprake zijn van een leerplan met leerdoelen en de stagiair wordt begeleid vanuit het stagebedrijf. Voor een stage hoeft geen wettelijk minimumloon te worden betaald. Voert de stagiair gewoon werk uit? Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst en heeft de stagiair ten minste recht op het wettelijk minimumloon.

Iemand met een werkervaringsplek is meestal klaar met zijn opleiding. Hij doet werkervaring op bij een werkgever. Meestal verricht hij volwaardig werk en heeft dan in ieder geval recht op het minimumloon.

Stagevergoeding

Sommige instellingen zijn gewend een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan stagiairs. Een stage is geen vrijwilligerswerk maar een leerplek en strikt genomen is er dus sprake van een dienstverband en van inkomen (zie website belastingdienst en stage.nl).

Organisaties die via deze website (Stage Cultuur Inclusief) een stageplek invullen, kunnen een bijdrage aanvragen voor het uitkeren van de stagevergoeding. Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden. Die ontvangen zij via de Subsidieregeling praktijkleren (zie website rijksoverheid).

Informatie over het uitkeren van een stagevergoeding is te vinden op onderstaande websites: