Veiligheid

Als student of starter zoek je een stage waar je niet alleen een leuke ervaring kan hebben en waar je veel kunt leren, je wil ook in een veilige omgeving terecht komen. Een veilige werkomgeving wil zeggen dat er geen sprake is van ongewenst gedrag zoals intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, agressie en gebruik van geweld en discriminatie.

Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarmee je schade wordt toegebracht op fysiek, mentaal of emotioneel vlak. Grensoverschrijdend gedrag heeft vaak te maken met machtsmisbruik. Dit gedrag kan opzettelijk, maar ook onopzettelijk zijn, zoals een foute grap of onhandige opmerking.

Juist als stagiair of starter kan je in een kwetsbare positie terecht komen. Zeker ook als het gaat om kwesties die betrekking hebben op diversiteit en inclusie.

Instellingen die via dit platform stagiairs/starters werven, worden gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarde dat alles in het werk wordt gesteld ongewenst gedrag te voorkomen en, indien er toch sprake van is, dit na een melding van de stagiair/starten aan te pakken.

Toch kan het gebeuren dat je je onveilig voelt.

Daarvan kan je (anoniem) melding maken bij Stage Cultuur Inclusief, zodat wij op de hoogte zijn en daar meteen rekening mee kunnen houden bij de matching van stagiairs/starters bij die bewuste instelling. Uiteraard kan je ons ook mailen of bellen voor advies. Wij kunnen niet inhoudelijk helpen met de klachten. Voor gespecialiseerde hulp verwijzen wij naar de instanties die hierop ingericht zijn (zie hieronder).

Het is altijd raadzaam naar een vertrouwenspersoon te gaan binnen de onderwijsinstelling en/of de instelling waar je als student aan verbonden bent. Voor een starter die net is afgestudeerd is de (onafhankelijke) vertrouwenspersoon van de instelling de aangewezen persoon.

Via dit formulier kan je ons op de hoogte te brengen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag op jouw stage- of werkervaringsplek.

meldingsformulier

Veilig en gezond werken is een van de pijlers van de Fair Practice Code. Vanuit de Fair Practice Code is ook informatie verzameld en over waar je terecht kunt en wat je kan doen bij onveilige situaties.

Meer informatie…