Stageovereenkomst

Tijdens een stage leren studenten, leerlingen en starters op de arbeidsmarkt in de praktijk. Ook doen zij op de werkvloer ervaring op. Het is belangrijk dat de werkgever, de stagiair en de opleiding een stageovereenkomst afsluiten. Het gaat dus om drie partijen:

Uiteraard is er ook een stageplan waarin staat wat de stagiair moet hebben geleerd aan het eind van de stage. Soms maakt dit onderdeel uit van het contract, soms wordt er naar verwezen omdat de overeenkomst vooral gericht is op de werkafspraken en niet op de inhoudelijke leerdoelen. Het is per opleiding verschillend waaraan je stageplan moet voldoen.

In het stagecontract staat:

  • hoe lang de overeenkomst duurt

  • hoeveel uren er per week gewerkt worden
  • het aantal vakantiedagen
  • welke vergoeding de stagiair krijgt
  • of er sprake is van een onkosten- en reiskostenvergoeding
  • wie de begeleider is op de werkplek
  • wie de begeleider is op de opleiding
  • wanneer de begeleiders de stagiair beoordelen
  • hoe het zit met aansprakelijkheid, geheimhouding en verzekeringen

Nuttige websites: