Stagebemiddeling divers en inclusief

Het bemiddelen bij vacatures heeft tot doel de juiste kandidaat op de juiste plek te krijgen. In dit geval gaat het om het werven van jongeren uit de doelgroep voor stageplekken binnen de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cultuursector.

Doel

Het doel van de regeling is het vergroten van de stagemogelijkheden in de cultuursector met bijzondere aandacht voor diversiteit. Als doelstelling gaan we uit van het stimuleren en (deels) financieren van rond de 140 stageplaatsen binnen het culturele veld: van musea tot theaters, van podia tot festivals en van organisaties voor cultuureducatie tot amateurkunst.

De Rijkscultuurfondsen formuleerden daarbij de volgende aandachtspunten:

  • Voor culturele instellingen buiten de grote cultuurcentra en studentensteden is het, vanwege de soms perifere ligging, complex om stageplaatsen te vervullen, in het algemeen en zeker als het gaat om het stimuleren van diversiteit.
  • Zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde cultuurinstellingen, commerciële en onafhankelijke producenten kunnen op de regeling een beroep doen.

  • De regeling voorziet in bemiddeling bij de werving van stagiairs en een tegemoetkoming in de kosten voor stage- en/of reiskostenvergoedingen van maximaal € 1000,- per stageplek met een duur van gemiddeld vier maanden.

Doelgroep

Voor de invulling van de stageplekken richten we ons op jongeren uit het mbo, hbo en wo die in het kader van hun opleiding of net afgeronde studie op zoek zijn naar een beroepsoriënterende, beroepsvoorbereidende -of onderzoeksstage van rond de 20 weken in de culturele en creatieve sector.

Voor de invulling van het begrip diversiteit sluiten we aan bij de Code Diversiteit & Inclusie waarbij het gaat om culturele diversiteit, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status en opleidingsniveau.