Uitvoering

In 2018 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) extra middelen beschikbaar gesteld aan de Rijkscultuurfondsen voor specifieke arbeidsmarktknelpunten in de culturele sector. De regeling Stage Cultuur Inclusief vormt een onderdeel van die extra middelen. Het Nederlands Letterenfonds treedt als penvoerder op namens de zes Rijkscultuurfondsen.

De zes Rijkscultuurfondsen bestaan uit: het Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Mondriaan Fonds, het Filmfonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Nederlands Letterenfonds.

De uitvoering van dit traject is belegd bij binoq atana, het bureau voor diversiteit in inclusie in de culturele sector en ervaring in het bemiddelen en matchen van divers talent.