Veel MBO studenten ervaren stagediscriminatie op basis van hun migratieachtergrond, leeftijd, beperking of geslacht. Je kan bijvoorbeeld ongelijk behandeld worden, minder betaald krijgen of negatieve opmerkingen van onbekende of zelfs collega’s. Dat is oneerlijk waardoor het kan leiden tot stage vertraging of kan zorgen dat de student moet stoppen met de opleiding.

Stagediscriminatie komt vaker voor dan je dacht
Er is onderzoek gedaan door onder andere het Kennisplatform Inclusief samenleven naar stagediscriminatie in het mbo en er is uiteindelijk ontdekt dat tijdens het zoeken van een stage of tijdens de stage discriminatie vaak voorkomt. Onderzoek van Lex Thijssen, Marcel Coenders & Bram Lancee naar Etnische discriminatie op de arbeidsmarkt, wijst uit dat niet-westerse sollicitanten 40% minder kans hebben om uitgenodigd te worden op een sollicitatiegesprek.

Docenten zijn zich er vaak amper bewust van hoe vaak stagediscriminatie voorkomt. Hierdoor voelen studenten geen steun om discriminatie te melden en sommige ervaren het zelfs als normaal. Ook durven ze discriminatie niet te melden voor nadelige gevolgen.

Van de studenten maakt 30% procent een verkeerde studiekeuze bevestigt een Interdepartementaal Beleidsonderzoek. Om deze problemen aan te pakken, zijn er verschillende voorstellen. Instellingen moeten beter samenwerken om meer studenten op te leiden voor sectoren waar een tekort aan personeel is, zoals de zorg. Ook moet er meer aandacht zijn voor goede begeleiding van studenten, zodat ze hun opleiding kunnen afronden en aan het werk kunnen in de zorg.

Demissionair Minister probeert verandering te brengen
Demissionair Minister Dijkgraaf heeft in 2023 het Stagepact 2023-2027 afgesloten met 14 organisaties, met name afkomstig uit het mbo, om stagediscriminatie aan te pakken en wil dat mbo-studenten makkelijker en eerlijker aan stageplekken komen. Hij heeft een voorstel om scholen zelf studenten te laten plaatsen bij bedrijven, zonder dat ze een sollicitatiegesprek hoeven te doen. Dit zal volgens hem helpen stagediscriminatie te voorkomen. Ook spreekt Dijkgraaf zich uit over een stagevergoeding in de uitzending OP1 van 14 februari: ‘‘Iedereen die een stage doet verdient gewoon een fatsoenlijke vergoeding. Wat we hebben geregeld is dat ze sowieso een onkostenvergoeding krijgen. En de werkgevers hebben gezegd dat het hun inzet bij de cao-onderhandelingen is om die stagevergoeding te gaan regelen.”

Stagepact MBO voor de periode tot en met 2027, heeft als doel om stages beter te maken. Het richt zich op het uitbannen van discriminatie, goede begeleiding en een passende stagevergoeding. Het enige nadeel is dat er geen duidelijk effect te zien is.

Probleem? Meld je aan
Er zijn nu initiatieven zoals een meldpunt en gastlessen om studenten te informeren over hun rechten en hoe ze om gaan met stagediscriminatie. Dit is cruciaal omdat discriminatie moeilijk te bewijzen is en studenten soms geen idee hebben wat ze moeten doen als het gebeurt.

Door: Esmae Dolman, stagiair Stage Cultuur Inclusief

Terug naar Nieuws