Aanpak

Instellingen melden een vacature aan op Stage Cultuur Inclusief waarop studenten en starters kunnen reageren. De reacties worden door ons persoonlijk doorgenomen. Geschikte kandidaten worden doorgestuurd en indien het leidt tot een match, kan de instelling een bijdrage aanvragen van maximaal € 1000,-.

  • De instelling maakt een account aan en geeft een akkoord op de voorwaarden uit de regeling

  • De instelling plaatst een stage-vacature

  • Aangemelde vacatures worden verspreid via de stage-alert en sociale media

  • Studenten en starters reageren op vacatures

  • Platform SCI bestudeert de sollicitaties en selecteert geschikte kandidaten aan de hand van de profieleisen

  • Platform SCI stuurt geschikte kandidaten door naar de instelling

  • De instelling voert gesprekken, kiest een kandidaat en sluit een stagecontract af

  • De instelling meldt aan het platform SCI de geslaagde match via een aanvraagformulier

  • SCI controleert de aanvraag voor de bijdrage in de stagekosten van €1.000,-

  • Als de aanvraag wordt goedgekeurd volgt een beschikking en toekenning van de vergoeding