voor divers talent
met ambities in de cultuursector

De Rijkscultuurfondsen hebben besloten een impuls te geven aan de instroom van ‘divers’ talent met extra middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit gebeurt via de regeling Stage Cultuur Inclusief waarmee organisaties een bijdrage kunnen aanvragen.

Dit platform heeft tot doel het diverser en inclusiever invullen van stage- en werkervaringsplekken in de cultuursector. Het vormt een onderdeel van het fondsenbeleid om een inclusieve cultuursector te creëren met gelijke kansen voor iedereen.

Bij de invulling van het begrip diversiteit wordt aangesloten bij de Code Diversiteit & Inclusie waarbij het gaat om culturele diversiteit, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status en opleidingsniveau.

De regeling
Stage Cultuur Inclusief

De regeling is door het Ministerie van OCW vastgesteld. Culturele instellingen en stagiairs kunnen zich nu inschrijven! Uitvoering van de regeling vindt plaats via dit platform Stage Cultuur Inclusief (SCI).

Zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde cultuurinstellingen, commerciële en onafhankelijke producenten kunnen gebruik maken van de regeling.

Om gebruik te kunnen maken van de regeling, moet een instelling zich eerst registreren. Indien de inschrijving compleet is, kunnen vacatures geplaatst worden. Die worden vervolgens zo breed mogelijk verspreid. Er is daarvoor contact opgenomen met een breed scala aan opleidingen (MBO, HBO en WO) en studenten- en alumniverenigingen.

Studenten en starters kunnen zich aanmelden voor de stage-alert. Die ontvangen dan automatisch een melding van nieuwe vacatures.

Organisaties die met succes gebruikmaken van dit platform hebben de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 1000,- per geslaagde match.

De procedure rondom een stageplek is als volgt:

  • De instelling maakt een account aan en geeft een akkoord op de voorwaarden uit de regeling

  • De instelling plaatst een stage-vacature

  • Aangemelde vacatures worden verspreid via de stage-alert en sociale media

  • Studenten en starters reageren op vacatures

  • Platform SCI bestudeert de sollicitaties en selecteert geschikte kandidaten aan de hand van de profieleisen

  • Platform SCI stuurt geschikte kandidaten door naar de instelling

  • De instelling voert gesprekken, kiest een kandidaat en sluit een stagecontract af

  • De instelling meldt aan het platform SCI de geslaagde match via een aanvraagformulier

  • SCI controleert de aanvraag
  • Als de aanvraag wordt goedgekeurd volgt een beschikking en toekenning van de vergoeding

Inschrijven stage-alert

Dit platform is speciaal bedoeld voor studenten en starters die zich willen aanmelden voor een stage- of werkervaringsplek in de culturele sector. Inschrijven kan NU via deze pagina.